SjømannsattestGeir Pasi Gilje er godkjent sjømannslege, og kan utstede sjømannsattest.

Sjømannsattest kan også utstedes til arbeidstakere som har fastlege annet sted.

Priser for attester. Mulighet for volumrabatt for bedriftskunder.

Huskeliste:

    • Briller, eller linser, hvis du bruker dette. Synet undersøkes både med og uten korreksjon.
    • Legitimasjon.
    • Relevante notater eller epikriser (utskrivningsbrev), dersom du for nylig har vært til undersøkelse eller behandling ved sykehus, eller blir fulgt regelmessig av fastlege.

Alle attester gjennomføres som «Fast Track», der egenerklæring utfylles, og signeres med BankID før timen.
Link til sikkert nettsted tilsendes innen 24 timer etter bestilling.

Bestill time online under, eller ring 51 11 16 11 dersom behov for time på et annet tidspunkt.