Prisliste på attester, vaksiner og materiell

Attester
FØRERKORT
Førerkort kr 600,-
OFFSHORE – SKIP – DYKKING
Offshore helseattest kr 2300,-
Sjømannsattest kr 2700,-
Fritidsskippersertifikat (D5L/D5LA) kr  700,-
Helseerklæring for dykking innaskjærs (Atil/Ptil) kr 3100,-
Fritidsdykker kr 1400,-
FLY
Klasse 1, (CPL) kr 3400,-
Klasse 2, (PPL) kr 2400,-
Klasse 3, (ATCO) kr 3400,-
Light Aircraft Private License (LAPL) kr 2400,-
Mikro- og seilfly (nasjonal forskrift) kr 2400,-
Kabinbesetning (CC) kr 2400,-
AFIS/HFIS kr 3400,-
Amerikansk FAA Medical, samtidig med europisk Klasse 1 (CPL) eller Klasse 2 (PPL)  kr 900,-
Amerikansk FAA Medical, Class 1, 2, 3. Ingen annen samtidig attest.  kr 2400,-
Flymedisinsk rådgivning, inkl. consultation, referral, dispensasjonssøknad og klage kr 1200,- per time
ANDRE:
Fravær fra videregående skole (kun ved over 10% fravær, eller fra og med 4. dag) kr 400,-
TT-kort & HC-parkering kr 400,-
Attester – ved krav om legeattest i lov eller forskrift. Prises etter medgått tid. kr 1200,- per time
Attester – andre ikke lovregulerte attester. Prises etter medgått tid. kr 1800,- per time
Urinprøve under tilsyn – ikke dekket av HELFO Kr 600,- + analysekostnad
Utvekslingsstudenter/-elever kr 1200,-
Helbredsattest skoler/kurs/leirskole kr 1200,-
Akutt sykdom ved fremmøte militær kr 600,-
Norges motorsportforbund kr 900,-
Fallskjerm kr 1200,-
Adopsjon kr 1200,-
Priser på vaksinering , samt utstyr og materielle som ikke dekkes av trygden
Influensavaksine (risiko, inkl. vaksinekostnad) kr 329,- inkl. vaksine
Pneumovax og Prevenar (risiko) kr 199 + vaksinekostnad
Influensavaksine (ikke-risiko) kr 349 + inkl vaksine
Reisemedisinsk veiledning (kartlegging for vaksineringsbehov, inkl. forskrivning vaksiner og malariaprofylakse) kr 549,-
Gulfebervaksinering (inklusive dokumentasjon; gult hefte fra WHO med autorisert stempel) kr 299 + vaksinekostnad
Annen vaksinering (vanlig registering i Sysvak og Mine Vaksiner) kr 199 + vaksinekostnad
Kateter kr 250,-
Kortisoninjeksjon kr 90,-
Utstyr ved infusjonsbehandling kr 190,-