Prisliste på attester og materiell

Attester
FØRERKORT
Førerkort kr 500,-
OFFSHORE – SKIP – DYKKING
Offshore helseattest kr 1700,-
Sjømannsattest kr 2300,-
Helseerklæring for dykking på den norske kontinentalsokkel (Ptil) kr 2500,-
Helseerklæring for dykking innaskjærs (Atil) kr 2500,-
Fritidsdykker kr 900,-
FLY
Klasse 1, (CPL) kr 3000,-
Klasse 2, (PPL) kr 1700,-
Klasse 3, (ATCO) kr 2500,-
Light Aircraft Private License (LAPL) kr 1700,-
Mikro- og seilfly (nasjonal forskrift) kr 1200,-
Kabinbesetning (CC) kr 2000,-
AFIS/HFIS kr 2500,-
Amerikansk FAA Medical, samtidig med europisk Klasse 1 (CPL) eller Klasse 2 (PPL)  kr 300,-
 Amerikansk FAA Medical, Class 1, 2, 3. Ingen annen samtidig attest.  kr 1600,-
ANDRE:
Attest adopsjon kr 800,-
TT-kort kr 200,-
P-plass kr 200,-
Enkle attester kr 200,-
Enkle attester på annet språk kr 200,-
Norsk utviklingshjelp kr 800,-
Aspiranter til politihøgskolen kr 800,-
Sivilforsvaret kr 800,-
Utvekslingsstudenter/-elever kr 800,-
Akutt sykdom ved fremmøte militær kr 500,-
Tjeneste i Norges internasjonale styrker kr 800,-
Misjonsselskapenes helseattest kr 800,-
Røde kurs helbredsattest kr 800,-
Norges motorsportforbund kr 500,-
Antidoping Norge kr 500,-
Legeforeningens helbredsformular kr 800,-
Helbredsattest skoler/kurs/leirskole kr 500,-
Fallskjerm kr 900,-
Priser prøver og utstyr som ikke dekkes av trygden
Utstyr ved infusjonsbehandling kr 100,-
Influensavaksine kr 250,-
Stivkrampesprøyte (Tetavax) kr 100,-
Stivkrampesprøyte (Boostrix polio) kr 300,-
Kortison-injeksjon kr 100,-
Hormonspiral kr 1350,-
Akuttmedikamenter kr 100,-
Kateter kr 100,-