Geir Pasi Gilje

Geir Pasi Gilje er spesialist i allmennmedisin og arbeidsmedisin, og har 17 års erfaring som lege. Han er utdannet ved Syddansk Universitet i Danmark.

Gilje har allsidig erfaring fra allmennpraksis, medisinsk avdeling, psykiatrisk avdeling, samt fra bedriftshelsetjeneste.

Han interesserer seg for vanlige allmennmedisinske problemstillinger, samt sammenhengen mellom disse problemstillinger og arbeidssted, familie og ressurser ellers.

Gilje har også rolle som faglig ansvarlig lege for oljefeltene Valhall og Ula i Nordsjøen og Skarv FPSO i Norskehavet, deltar i 2. linje beredskap for operatørselskap, samt medisinsk vakttjeneste for personell i Nordsjøen.

Gilje er godkjent petroleumslege, sjømannslege, dykkerlege og flylege (europeisk AME klasse 1, og amerikansk FAA), og kan utstede offshore helseattest, sjømannsattest, dykkerattest (offshore/innaskjærs), samt helseattest for flygere, flygeledere og kabinbesetning.