Flymedisinsk helseattestGeir Pasi Gilje er godkjent flylege (AME klasse 1), og kan utstede helseattest for flygere klasse 1 (CPL), klasse 2 (PPL) , klasse 3 (ATCO), LAPL, seilfly/ballong/mikrofly, AFIS/HFIS, samt kabinbesetning (CC). Amerikansk FAA Medical kan også utstedes.

Priser: Prisliste for attester og materiell.

Huskeliste:

  • Tidligere helseattest (Medical Certificate).
  • Briller, linser, og brilleseddel.
  • Legitimasjon.

Synet testes med og uten korreksjon. Dersom du bruker linser, er det best å teste uten linser først. Linser skal være monofokale (ikke multifokale/progressive), og begge sider tilpasset for avstandssyn (ikke en side for langsyn, og den annen for nærsyn). Briller kan gjerne være multifokale/progressive.

Dersom du har vært innlagt på sykehuset, eller behandlet annen sykdom poliklinisk, kan det være tidsbesparende å ha med relevante journalnotater eller utskrivningsbrev (epikrise). Kortvarige trivielle sykdommer som infeksjonssykdommer, mindre skader, og smertetilstander av kortere varighet trenger ikke dokumentasjon.

Ta gjerne med morgenurinprøve. Urinprøve kan også tas på legesenteret.

Fyll ut egenerklæring, og ta denne med: Søknadsskjema eller Application Form

Dersom amerikansk FAA Medical ønskes, fyll ut egenerklæring på https://medxpress.faa.gov , og ta med Confirmation Number og utskrift av egenerklæringen.

Etter undersøkelsen utstedes EASA Medical Certificate såfremt der ikke er helsemessige forhold som er til hinder til dette (jf. EASA Part-Med og ATCO.MED). Det er ikke lengre nødvendig å avvente sentral utstedelse. FAA Medical utstedes også direkte.

Bestill time online under, eller ring 51 11 16 11 dersom behov for time på et annet tidspunkt.

Direkte fakturering til Avinor, Bristow, Widerøe, Fonnafly, Pegasus, Sunnhordaland Lufthamn.