Bli pasient hos oss

Vi ønsker nye pasienter velkommen.

Dersom du ønsker å ha fastlege ved Geir Pasi Gilje må du kontakte Helsetelefonen.

Helsetelefonen kan kontaktes på telefonen: 800 43 573

Innmelding kan også skje på nettet:

Her er det også mulig å sette seg på venteliste.