Vibeke Skretting Gilje

Vibeke Skretting Gilje er offentlig godkjent sykepleier, med spesialisering i geriatri.

Hun har lang erfaring fra legesenter og hjemmesykepleien. Hun har ansvar for laboratoriet og medisinsk-teknisk utstyr, og besvarer telefoner.